Welkom

Het continue Activatie Barometer onderzoek heeft inmiddels al meer dan 1.250 activatie campagnes bij de consument onderzocht. Doel is beter inzicht te krijgen in de werking en effecten van activatie campagnes. Voor iedere activatie campagne geven 500 consumenten van 18 jaar en ouder hun mening op factoren als: bekendheid, aantrekkelijkheid, vernieuwendheid, sympathie, passendheid bij het merk, deelnamebereidheid en het spontane commentaar op de activatie. Kortom: een waardevol instrument.

Naast deze vorm van post-testen, biedt het instrument de mogelijkheid tot het pre-testen van actie concepten, wat het succes van een activatie vergroot. Bovendien leent de Activatie Barometer database met meer dan 1.250 acties zich uitstekend voor effectieve benchmarking. Tijdens EK/WK en Olympische Spelen meten we inhaak activatie campagnes met een speciale editie, genaamd de “Oranje Barometer”.

Activatie Barometer is een samenwerking van Trendbox en Activate&co. Interesse naar wat het Activatie Barometer onderzoek voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Recent

Consument zeer betrokken bij Olympische sporters

De betrokkenheid van de Nederlanders bij de Spelen en de interesse in Rio was groot. In de media lag de focus echter te veel op medailles, en te weinig op mooie Nederlandse sportprestaties. Het aantal Olympische campagnes was aanzienlijk minder dan tijdens Londen 2012. Gazelle, FrieslandCampina en Samsung scoorden als meest gewaardeerde Olympische campagnes.

Dit blijkt uit de Olympische Barometer, een online onderzoek dat marktonderzoekbureau Trendbox in samenwerking met Activate&co heeft uitgevoerd onder een landelijk representatieve steekproef van n=801 Nederlanders in de leeftijd van 18-70 jaar. Het veldwerk vond plaats van 18 tot en met 23 augustus, aan het einde van de Spelen.

Nederland zeer betrokken bij Nederlandse Olympische sporters
Driekwart van de Nederlanders (76%) voelde zich tijdens de Olympische Spelen in Rio zeer of tenminste enigszins betrokken bij de Nederlandse Olympische ploeg. Een bijna even grote groep (71%) volgde de berichtgeving over de Spelen in de media dan ook goed; vier op de tien ruilden zelfs nachtrust in om Rio in de kleine uurtjes live te kunnen volgen.
Onderzoek rond de Olympische Zomerspelen in Londen van 2012 liet wat betreft interesse en betrokkenheid nagenoeg gelijke uitkomsten zien. Tijdens de Winterspelen in Sochi van 2014 werden echter nog wat hogere niveaus gemeten, maar de prestatiedichtheid was daar dan ook wel extreem hoog. Toen meldden ruim vier op de tien Nederlanders (44%) dat de goede prestaties van de Nederlandse wintersporters hun humeur positief beïnvloedden; in Rio is dat met 31% veel minder.

Gemengde gevoelens over Rio… en de media
Een kwart van de Nederlanders (27%) heeft de Spelen door de verhalen over corruptie en fraude met gemengde gevoelens bekeken. Een nog iets grotere groep van 29% meent dat de Nederlandse media daar ook meer aandacht aan hadden moeten besteden. Veel sterker is echter de kritiek op de media als het gaat om de bijna eendimensionale aandacht voor Nederlandse medailles. Bijna de helft (46%) meent dat de focus te veel op goud-zilver-brons lag, en te weinig op mooie sportprestaties van Nederlandse atleten. Slechts 13% is het daar niet mee eens.

De Spelen als inspiratie om zelf te gaan sporten
Ruim vier op de tien Nederlanders (43%) hebben weer plezier beleefd aan de al dan niet hernieuwde kennismaking met voor hen weinig bekende sporten. Op zijn minst net zo aardig is de vaststelling dat vijftien procent, vooral mannen en jongeren tot 35 jaar, zich door de Spelen hebben laten inspireren om zelf ook wat meer te gaan bewegen. Voor henzelf en in het kader van de doelstellingen van NOC*NSF is dat natuurlijk pure winst.

Van Gelder & Grolsch Radler 0.0%
Maar liefst 93% van de Nederlanders heeft iets van ‘het voorval Van Gelder’ meegekregen. Bijna de helft (45%) had hem in navolging van de Chef de Mission ook naar huis gestuurd, precies een kwart had de affaire ter plekke onder het tapijt verstopt. De inhaker op deze kwestie van Grolsch Radler 0.0% is door 31% van de populatie gezien. Ondanks de nodige commotie vindt bijna tweederde van deze groep de uiting goed geslaagd of best wel leuk; een minderheid van 15% ervaart haar als respectloos naar de turner.

Eindoordeel: de sporters een 7,5, de Chef de Mission een 6,0
Bij het uitdelen van de eindcijfers krijgen de Nederlandse sporters een 7,5. Dat is een dikke voldoende, die alleen wat bleek afsteekt bij de 8,8 die de atleten in Sochi kregen. Via de 6,9 voor de berichtgeving op tv (Sochi 7,7!) en de 6,5 voor de organisatie van de Spelen (Sochi 7,1) eindigt de cijferreeks met een krappe 6,0 voor het optreden van de Chef de Mission. Maar in die functie ligt het sluiten van de rijen natuurlijk opgesloten.

De Spelen naar Nederland?
Minister van Sport Edith Schippers gooide een balletje op, minister-president Mark Rutte sputterde al heel snel tegen. Hij heeft de Nederlanders daarbij aan zijn zijde. Evenals tijdens de OS in Londen is 31% is voorstander van dit idee, 41% is tegen. Die tegenstand was in Londen nog 51%: de groep ‘neutraal’ is van 18% naar 28% gegroeid. Inderdaad, het gaat weer wat beter met de BV Nederland.

Gazelle de beste Olympische campagne, FrieslandCampina zilver en Samsung brons
Rond en tijdens de Spelen in Rio liepen er in Nederland 44 nationale Olympische campagnes (zie http://www.activatiebarometer.nl/olympische-actie-teller-2016/), eenderde minder dan rond London 2012 toen de teller pas stokte bij 67 stuks.

Minder officiële sponsors van IOC of NOC*NSF besloten ditmaal om hun Olympische partnership breed te activeren, zoals McDonald’s, Randstad, Coca Cola en Lotto. Een aantal bedrijven koos daarnaast voor samenwerking binnen de gezamenlijke NOC*NSF campagne TeamNL – Echt Oranje. Brengt Olympische sporters dichterbij dan ooit. En waarschijnlijk droeg de strenge naleving van de Olympische logo- en merkregels ook bij aan de forse terugloop van inhaakcampagnes van bedrijven die geen sponsor zijn.
Desondanks werd een shortlist van negen Olympische inhaakcampagnes in dit onderzoek door de Nederlandse consument beoordeeld. Let wel: het ging hier om geïntegreerde mediacampagnes, niet om eenmalige advertenties of uitingen op social media zoals die van Grolsch. Overall is Gazelle (Sponsor van de vrije tijd van TeamNL) dan de duidelijke winnaar, gevolgd door FrieslandCampina (Sterk met Campina) en Samsung (Beleef de Olympische spelen in Virtual Reality). Samsung heeft weliswaar de meest vernieuwende campagne, die van Gazelle is in de perceptie van de consument sympathiek en passend bij het merk. De campagne van FrieslandCampina wordt over de hele breedte goed beoordeeld, zonder duidelijke uitschieters.
In algemene zin meldt tien procent van de Nederlanders dat ze op een of andere wijze hebben meegedaan aan een Olympische actie, nagenoeg gelijk aan de negen procent van Sochi maar duidelijk meer dan de karige vier procent van Londen. Let wel: dit inhaken kan ook betrekking hebben op de aankoop van een Olympische slagroomsoes bij de lokale banketbakker.
Interesse in het totale Olympisch Barometer onderzoek Rio 2016? Bel Ruurd Hielkema van Trendbox 020 6694414 of Frank de Bruin van Activate&co 0626314948

lees verder

Minder bedrijven haken in op Olympische Spelen Rio

Komende vrijdag starten de Olympische Spelen in Rio. Onze sporters streven het hoogste na, maar ook het bedrijfsleven probeert succes te behalen met dit grootste sportevenement ter wereld.Activate&co houdt evenals tijdens Londen 2012 en Sochi 2014 via de Olympische Actie Teller bij hoeveel Olympische campagnes er lopen in Nederland. De teller staat voor aanvang  beduidend lager dan de Olympische Spelen van Londen. De meeste activatie campagnes maken gebruik van unieke Olympische content  die zij delen met hun doelgroep.

Olympische Actie Teller Rio 2016

Sinds 2000 verricht activatiebureau Activate&co, in samenwerking met marktonderzoekbureau Trendbox,  consumentenonderzoek naar de oranjebeleving rond EK/WK’s voetbal. Vanaf de Olympische Spelen van 2012 in London worden ook Olympische activaties gemeten. Het doel is om consumenteninzichten te krijgen over kennis, houding en gedrag met betrekking tot marketingactiviteiten van merken en bedrijven die inhaken op de Olympische Spelen. De Olympische Actie Teller Rio 2016 geeft steeds een actueel beeld hoeveel Olympische inhaakcampagnes er lopen en welke merken en bedrijven de afzender zijn.

 

Minder Olympische campagnes door bedrijven!

Vooraf was de verwachting dat er veel meer Olympische campagne zouden gaan lopen dan vier jaar terug: door het succes van Oranje tijdens de afgelopen Olympische Spelen in Londen maar ook in Sochi én door de positieve verwachtingen van TeamNL voor Rio. Een bijkomend argument was dat door het wegvallen van de Oranjekoorts tijdens het EK Voetbal meer bedrijven zouden gaan inhaken op de Olympische Spelen van Rio. Als we naar de stand kijken van de Olympische Actie Teller van Rio bij aanvang van de Spelen, dan zien we echter dat er aanzienlijk minder campagnes zijn in vergelijking met Londen: 22 kort voor Rio versus 28 campagnes kort voor aanvang van de Spelen in Londen. Het is bijna een kwart lager, wat verrassend mag worden genoemd. 

Opvallend  is dat een aantal officiële sponsors van IOC of van NOC*NSF zelf (nog) geen activatiecampagnes houden rond hun sponsorship (GE, Dow, Panasonic, McDonald’s, Visa, Randstad, Zilveren Kruis). Een andere reden voor het lage aantal kan zijn dat niet-sponsors afgeschrikt zijn door de duidelijke regels die zowel nationaal als internationaal ook streng gecontroleerd worden. Stond de Olympische Actie Teller in Londen bij het eind van de Spelen op 67 campagnes, dat aantal zal rond Rio naar verwachting bij lange na niet  gehaald worden.  

 

Olympische content key in activering

Het zijn hoofdzakelijk bedrijven die officieel sponsor zijn van IOC of NOC*NSF die actief zijn rond de Olympische Spelen van Rio, gevolgd door bedrijven die een officiële band hebben met een sportbond dan wel met een specifieke sporter (Rabobank, Delta Lloyd, AA Drink,  Auping). Slechts een enkel merk durft het tot op heden aan om zonder vorm van strategische sponsorschap in te haken op de spelen. Friesland Campina dat onlangs sponsor werd van NOC*NSF is het meest actief. Naast de corporate campagne “Sterk met Campina” waar verschillende Nederlandse Olympische sporters een hoofdrol in spelen, lopen er diverse acties op product of retail niveau. Opvallend is dat veel van de Olympische campagnes een grote content-achtige component bevatten, vaak met een focus op een bepaalde sporter of sport (Rabobank, VW, Delta Lloyd, Samsung en Auping). Dat zien we zeker terug bij de partnercampagne van de Nederlandse NOC*NSF sponsors, die onder de titel TeamNL een geheel content gerichte activatie voeren. 

 

Dafne speelt hoofdrol

Met Dafne Schippers als boegbeeld is atletiek veruit de populairste Olympische sport waar merken en bedrijven op inhaken met hun activatiecampagnes. Mede door haar prestaties en uitstraling is zij het gezicht van de Nederlandse deelname aan Rio. Hopelijk weet ze dat om te zetten in goud zodat, ook bedrijven als Campina, AA Drink en Nike maximaal succes scoren met hun Olympische campagnes.

 

Olympisch onderzoek

Naast het bijhouden van de Olympische Actie Teller gaan we medio augustus tijdens de Olympische Spelen in  Rio uitgebreid consumentenonderzoek houden naar de Oranje beleving en Olympische inhaakacties via het Olympische Barometer onderzoek. De campagnes worden spontaan becommentarieerd en bovendien op een aantal vaste parameters beoordeeld, namelijk: passendheid bij het merk, sympathiek, vernieuwendheid, aantrekkelijkheid en deelnamebereidheid. Op die manier geeft de consument zijn oordeel over wat de meest succesvolle Olympische Spelen activatiecampagnes zijn tijdens de Spelen van Rio. 

Olympische Barometer 2016

lees verder

Gratis Focus op 2016

Focus op 2016: Klik hier om gratis boekje aan te vragen

Wat gaat het nieuwe jaar allemaal brengen?

Met het consumenten onderzoek “Focus op 2016″ willen we daar antwoord op geven. Actuele consumententrends, nieuwe inzichten en kansen die we graag met je delen om o.a. brand & business activations meer succes te geven. Het wordt om het eens politiek correct te zeggen, een sober doch rechtvaardig jaar met als highlights:

 • Jongeren zijn veel optimistischer dan 50 plussers over 2016
 • 43% van de Nederlanders vindt dat ons land echt vol is
 • Bijna 90% van Nederlanders heeft er blind vertrouwen in dat een EK zomer zonder Oranje best gezellig gaat worden mede door de BBQ
 • We gaan meer op gevoel dan op prijs kopen
 • Online boodschappen en maaltijdboxen zijn in 2016 nog geen game changers
 • De Nederlander is alles behalve festival moe!
 • Ruilen en delen worden minder populair
 • Activaties met een “groen” randje zorgen voor meer succes!

Wil je het digitale boekje Focus op 2016 met consumententrends, nieuwe inzichten en kansen gratis ontvangen? Klik hier

lees verder

Top 10 premiumacties van 2015

Groen, geel, klassiekers en special days

Zo aan het eind van het jaar is het altijd weer een mooi moment voor reflectie. Even een terugblik naar wat het promotievak weer voor een bijzondere activaties heeft voort- gebracht. Welke trends zien we op basis van al die acties? En: de top 10 van de beste premiumacties van 2015 volgens de consument.

Download PDF

Laten we maar meteen met het laatste beginnen. Van de vele honderden activatie campagnes in 2015, die met name plaatsvonden in de fast moving, retail of dienstverlening, werd een selectie gemaakt. Via het continu activatie barometer onderzoek (powered by Trendbox en Activate&co) werd (tot en met de eerste week van november) een drietal metingen bij de consument gehouden. Elke actie werd bij 600 consumenten onderzocht op verschillende aspecten als aan- trekkelijkheid, passendheid bij het merk, sympathie, vernieu- wendheid en deelname bereidheid aan de acties. Op basis van de deelnamebereidheid werd een top 10 samengesteld van acties die gebruiken maken van een premium. Een speciaal ontwikkeld item dat ingezet werd als gratis premium, als self liquidator of als prijs in een win-actie. De top 10 van premium- acties in 2015 ziet er dan volgens de consument als volgt uit:

 1. Albert Heijn: Begin je eigen moestuin, spaar voor gratis moestuinpotjes
 2. Honig: Win elk uur de Honig Versbox!
 3. Blue Band: Spaar gratis koekvormpjes
 4. Heineken: Gratis Heineken Speakerkratje
 5. Chio: Spaar voor gratis online film
 6. Jupiler: BBQ Multitool gratis in iedere bak Jupiler
 7. Texaco: e-Book cadeau bij iedere tankbeurt
 8. Jumbo: Sparen voor de allerleukste kinderboeken
 9. DekaMarkt: Spaar nu voor gratis messen
 10. Plus: Spaar nu voor 16 eigenwijze Minions

(more…)

lees verder

BBQ’en is puur en verbindt, maar grillprestaties zijn mager

BBQ’en is een zeer populair fenomeen dat maar liefst 91% van de Nederlanders aanspreekt. Emotioneel is het een gezellig feest van verbinding en tijd voor elkaar maken. Rationeel wordt het gezien als een heel natuurlijke manier van eten bereiden. Zeker bij mannen roept BBQ’en hoge aspiraties op, maar gemiddeld beoordeelt de Nederlandse grillmaster zichzelf maar met een even bescheiden als mager schoolcijfer van 6,4. Dit blijkt uit het eerste Nationale BBQ Onderzoek dat marktonderzoeksbureau Trendbox in samenwerking met activatiebureau Activate&co heeft uitgevoerd onder een landelijk representatieve steekproef van n=803 Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar.

BBQ’en: feest van verbroedering

Er wordt nogal eens geklaagd over de individualisering van de samenleving en het gebrek aan bindende elementen. Dat laatste klopt aardig, want veel van de oude zuilen zijn verdwenen. Toch vinden we in dit onderzoek iets dat burgers, sterker dan verwacht en ongeacht hun afkomst, verbindt: BBQ’en. Verbinding op microniveau dan, in een gezelschap met gemiddeld zeven á acht andere personen.

De feiten liegen er niet om. Ruim 91% van de Nederlanders BBQ’t wel eens. De laatste BBQ waarbij men aanwezig was, werd beoordeeld met een schoolcijfer van maar liefst 7.8 gemiddeld. Slechts één op de twintig Nederlanders vindt BBQ’en echt helemaal niks. Aan zoveel saamhorigheid kunnen Sinterklaas, Kerst, Koningsdag of zelfs een succesvol Oranje op een WK voetbal niet tippen. Natuurlijk kan BBQ’en niet zo maar op één lijn worden gesteld met deze massaal gevierde volksfeesten. Maar feit is wel, zo blijkt uit dit onderzoek, dat het bij uitstek individuen en groepjes van mensen verbindt.

BBQ’en: samen uit, lekker thuis

Het oer-Hollandse woord gezellig lijkt wel bijna uitgevonden voor de omschrijving van de sfeer op een BBQ. Wat direct doet vermoeden dat veel andere maaltijden eerder functioneel dan gezellig zijn. Maar BBQ’en is primair een sociaal samen zijn, in een natuurlijke omgeving (80% doet het in de tuin) waar het tempo laag is en er op de grill, heel passend, vooral slow food ligt. Ineens is er de tijd voor elkaar die doorgaans niet wordt gevonden of vrijgemaakt. Misschien staat de smartphone wel op vliegtuigstand – heel misschien zelfs wel uit. De ambiance is gemoedelijk en zomers. De manier van koken is bijzonder want wijkt af van de o zo saaie dagelijkse routine. En het grillen van vlees en andere producten wordt als heel natuurlijk ervaren: terug naar de oertijd.

BBQ’en: hoofdrol voor mannen, grillprestaties mager

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Nederland zwart ziet van de BBQ’s. Maar liefst 69% van de Nederlanders beschikt over een normale BBQ. Een buitenkeuken is in 9%, een keramische BBQ in 5% van de gevallen aanwezig. Ruim de helft van de Nederlanders BBQ’t maximaal vijf keer per jaar, zo’n 40% doet dat vaker. Een gemiddelde BBQ kent een mooi behapbaar gezelschap van 7 tot 8 personen.

Bij mannen zijn de aspiraties achter de grill groter dan bij vrouwen. Uitspraken als “my grill is my castle” en “ik grill, en vooruit, af en toe mag een ander” scoren dan ook hoger bij mannen. Vrouwen herkennen zich meer in zinnen als “daar brand ik mijn vingers niet aan” of “ik druk meestal mijn neus”. Opmerkelijk is dat slechts één op de vijf BBQ-koks zijn eigen grillprestaties beoordeelt met een schoolcijfer 8 of hoger. Een even grote groep vindt zichzelf eerder een prutser, en het gemiddelde magere schoolcijfer van 6,4 straalt bescheidenheid zo niet nederigheid uit. Op de vraag wat dan de lastigste onderdelen zijn bij BBQ’en is de top 3:

- de BBQ na afloop goed schoonmaken (27%)

-  de goede hoeveelheid vlees en andere producten kopen (25%)

-  voorkomen dat het vlees of andere producten aanbranden(24%)

BBQ’en: natuurlijke manier van eten bereiden

Vlees ontbreekt bijna nooit op de BBQ (96%), en dat geldt in mindere mate ook voor kip (78%). Daarnaast worden ook steeds vaker groenten (39%) en vis (35%) op de BBQ gegrild. Als side dishes zijn stokbrood met kruidenboter en salades zeer populair. Ook de sauzen ontbreken niet: de gemiddelde BBQ-ganger schept 3,2 verschillende sauzen op zijn bord. Mannen en senioren variëren in hun saus keuzes meer dan gemiddeld. Ook qua drank gaat het er erg gevarieerd aan toe. Mannen gaan, niet onverwacht, massaal aan de pils (61%) vrouwen kiezen eerder voor rosé of een watertje. Populair bij de jongeren zijn Radler, cocktails en tapbier.

Tot slot een aantal stellingen die we met Nederland deelden rond BBQ’en. Maar liefst 50% vindt BBQ’en de meest natuurlijke manier van eten bereiden, slechts 15% steekt de BBQ vooral aan vanwege de kinderen en bij 73% van Nederlanders geeft BBQ’en een vakantie gevoel.

infographicBBQonderzoek2015


lees verder

Top 15 meest vernieuwende activaties van afgelopen 15 jaar

TOP 15 meest vernieuwende activaties

Sinds 2000 houden Activate&co en Trendbox continu onderzoek bij de consument naar de werking van activatie campagnes.  15 jaar Activatie Barometer onderzoek een milestone die  we graag vieren met een aantal bijzondere topvijftien’s. Wat waren in de ogen van de consument nu de 15 activaties die de afgelopen 15 jaar het allerhoogst scorende op vernieuwendheid?

Bier marketeers erg innovatief

Een bijzonder lijstje waar al meteen opvalt dat de marketeers in de biermarkt erg innovatief zijn! In het totaal weten maar liefst 6 activaties van biermerken de TOP15 te halen. Sterker nog de hele top drie wordt door bier activaties voorzien. Zowel Heineken als Grolsch weten als enige twee keer op innovativiteit te scoren in deze lijst.

AH kortingstickers evergreen

De food marketeers komen niet verder dan 3 innovatieve acties terwijl zij wel de grootste partij zijn in het totaal van de 1.250 onderzochte activatie campagnes. Opvallend ondervertegenwoordigd is de categorie retail. Juist zij zetten veelvuldig activaties in om consumentengedrag te stimuleren. Alleen Albert Heijn weet met zijn “korting stickers”, waarbij je zelf je eigen voordeel kan bepalen, hoog te scoren op vernieuwendheid. Het is de enige activatie die ook meteen is uitgegroeid tot een echte evergreen. AH heeft deze innovatieve activatie methode bedacht en steeds verder uitgebouwd van sec kortingstickers naar meer emotionele vorm van zelf Jokers plakken bij AH. Het is inmiddels een zeer populaire activatie vorm geworden met de erg veel navolging van met name in retailland. Ook veel navolging kreeg het persoonlijk maken van het aanbod. Postbank deed dat als een van de eerste. Je kon helemaal je eigen pas bepalen. Een trend die we daarna veelvuldig, vaak met succes, terug zagen.

Premiums scoren met vernieuwendheid

Als we kijken naar de verschillende activatiemethoden dan valt op dat bij vernieuwende acties veelvuldig premiums opduiken. Veel meer dan bijvoorbeeld wedstrijden, korting of refund. Meer dan de helft van de activaties in deze TOP15 maakt gebruik van een premium die een innovatief karakter heeft. Premiums die niet alleen gratis gegeven worden bij aankoop (Diamant terugschenk-trechter, Grolsch beugelblik, Postbank-pas met je eigen foto) maar waar ook gewoon voor betaald moet worden (Grolsch beugeltafel, Amstel BierBQ, Bavaria DutchDress, Nuon Energieshirt, KING Alex rol). Door iets vernieuwends te doen kun je blijkbaar hier ook een bijdrage voor vragen van de consument.

Oranje acties minder vernieuwend

Verwachting was dat de TOP15 meer EK/WK oranje acties zou bevatten daar dit eveneens een grote groep vormt binnen de 1.250 onderzochte activaties. Alleen Bavaria en Nuon kwalificeren zich met een innovatieve oranje aanpak. Het is blijkbaar niet makkelijk om de “oranje” consument te winnen met vernieuwende activaties.  Andere inhaker is King pepermunt die Koningsdag innovatief lading gaf door tijdelijk hun rollen Alex te noemen.

Belang maatschappelijk issues

Maatschappelijke betrokkenheid vinden we gelukkig ook terug in deze TOP15. De recycling acties van oude batterijen (Stibat) alsmede de eerste actie om oude mobieltjes in te leveren (Tell me, Siemens en T-Mobile) Kenden een hoog innovatie gehalten. Deze laatste inruil actie steunde ook nog een Goed doel door kinderen een toekomst te bieden.

Partnerships en innovaties

Hoe was het gesteld met partnerships en vernieuwendheid? Verrassende combinaties zagen we zoals op 1 Heineken met NS, Becel met zorgverzekeraar VGZ en de eerder genoemde inruilactie van Tell me, Siemens en T-Mobile. Vaak verrassende samen werkingen maar als dit een logische fit is binnen de activatie campagne geeft dat goede resultaten ook qua deelname bereidheid.

Gouden innovatie jaren 2003 t/m 2005

Benieuwd wat de gouden jaren waren wat betreft innovatieve acties? In de periode 2003 t/m 2005 vierde vernieuwendheid hoogtij want ruim 50% van de activaties in deze lijst werden in deze economische bloei tijd ontwikkeld.

Succes & innovatie

Blijft over de meest interessante vraag: scoren vernieuwende activaties ook hoog qua deelname bereidheid bij de consument? Ondanks dat de activatie met de allerhoogste deelname bereidheid die we gemeten hebben hier vertegenwoordigd is (Becel) zien we een wisselend beeld. Gezamenlijk liggen liggen deze TOP15 van innovatieve activaties qua deelname bereidheid iets boven het gemiddelde van bench mark van alle 1.250 activaties. Vernieuwendheid kan een bijdrage leveren aan een hogere deelname bereidheid maar een garantie is het niet. Je kunt ook te vernieuwend zijn, of met een actie verder gaan dan het merk toelaat.

lees verder

Activatie Barometer onderzoek 15 jaar!

Het Activatie Barometer onderzoek 15 jaar!

Dit jaar viert Activate&co het 15 jarige bestaan van de Activatie Barometer. 15 Jaar Activatie Barometer is zeker een milestone. Sinds 2000 houden we in samenwerking met Trendbox structureel consumenten onderzoek naar de werking van activaties. En dit vieren wij natuurlijk op een passende wijze. Wij trakteren u op de kennis van 15 jaar onderzoek.

Vijftien jaar Activatie Barometer leverde een mooie mijlpaal op: de database telt nu de evaluaties van exact 1.250 merkpromoties. Daar valt veel mee te doen. Bijvoorbeeld: wat waren volgens de consument de 15 meest vernieuwende activaties van de afgelopen 15 jaar?

lees verder

Speciale editie: Activatie Barometer onderzoek

Het laatste Activatie Barometer onderzoek van 2014 is afgerond!

De speciale editie van het Barometer Onderzoek, “goede doelen en hun wervingsactiviteiten” is afgerond! Onderzoek over een ontwikkelingen in deze markt, zoals de steeds vaker gehoorde oproep om een specifieke activiteit te ondernemen, een gokje te wagen of een product aan te schaffen.

Het onderzoek bevat interessante insights over wat consumenten nu het meest waarderen qua wervingsactiviteiten. Maar ook lees je over wat mensen nu echt irriteert aan de benadering van goede doelen.

Resultaten van dit Activatie Barometer onderzoek zijn beschikbaar!

Interesse in het onderzoeksresultaten? Mail naar frank@activateandco.nl


Het eerste Activatie Barometer onderzoek van 2015 staat gepland voor komend voorjaar. (maart/april)

Interesse in deelname? Laat het ons weten.

lees verder

De Activatie Barometer is afgerond!

De 42ste meting van het continue Activatie Barometer is afgerond! Begin november heeft onderzoeksbureau Trendbox 500 consumenten van 18 jaar en ouder gevraagd naar een achttiental actuele activatie campagnes. Het doel was om betere inzicht te krijgen naar het succes van een aantal opvallende acties. In het Activatie Barometer onderzoek hebben wij de volgende aspecten gemeten:

• geholpen bekendheid activatie campagne

• aantrekkelijkheid van aanbod

• passendheid bij het merk

• sympathie van de activatie

• vernieuwendheid

• deelname bereidheid

Uit de actieteller van activaties over de periode augustus tot en met oktober 2014 zijn een achttiental activaties geselecteerd die opvallend dan wel vernieuwend zijn.

De volgende activatie campagnes lopen mee in het onderzoek:

1. Albert Heijn – Gratis boerderijmini bij elke 15 euro

2. Albert Heijn en IENS – Heerlijke Spaaractie spaar voor een gratis 2e driegangenmenu!

3. Alpro – Maak kans op een heerlijke High Tea voor twee

4. Becel – Spring samen met Becel op de fiets en verdien 5,- voor de Hartstichting

5. Blue Band – Spaar gratis broodtrommeltjes

6. Deen – Jeugdsponsor actie: spaar voor de club en krijg korting bij de kassa!

7. Heineken – Win het stedenavontuur van je leven

8. Heinz – Zet je burger op de kaart bij Ed Blaauw

9. John West – Hengel mee naar leuke prijzen

10. Jupiler – Volle bak akoestiek: gratis sound tube in een krat Jupiler bier

11. Karwei – Karwei-dagen in de Efteling

12. Palm bier – Ontvang bij aankoop van een kratje Palm 2 bolglazen

13. Royal Club – Gratis Diner voor 2e persoon

14. Warsteiner – Het beste van Duitsland ruim 35.000 prijzen

15. Jumbo – Uitzegels, sparen voor korting op een avondje uit

16. Chiquita – Koop 4 kilo Chiquita bananen en win een van de Kenwood blenders

17. Kips – Sparen voor korting op artikelen van fonQ.nl

18. HAK – Win tickets voor het HAK Boomgaardconcert met Ilse DeLange

Resultaten van deze Activatie Barometer meting zijn beschikbaar!

Interesse in het onderzoeksresultaten? Mail naar Frank@activateandco.nl

lees verder

Verrassende Oranje TOP 10

De WK-inhaakacties van Jumbo en Albert Heijn zijn het meest bekend, maar de bescheiden inhaker van Intersport, Balls for Brasil, wordt door de Nederlandse consument het meest gewaardeerd. Dit blijkt uit de Oranje Barometer, een online onderzoek dat marktonderzoekbureau Trendbox in samenwerking met activatiebureau Activate&Co heeft uitgevoerd onder een landelijk representatieve steekproef van n=600 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het veldwerk voor het onderzoek vond begin juni 2014 plaats, vlak vóór het WK, toen alle relevante acties van start waren gegaan.

Jumbo’s Juichpak en de AH’s Hup Holland Hamsters bekendste inhakers
Het stevig ondersteunen van inhaakcampagnes loont doorgaans, zo blijkt ook uit de bekendheidsscores van de verschillende campagnes rond het WK voetbal in Brazilië. Het Juichpak van Jumbo en de Hup Holland Hamsters van AH zijn bij de consument met 80% verreweg het meest bekend. De bijbehorende commercials waren voor de gemiddelde tv-kijker dan ook nauwelijks te missen. Hoog is daarna ook de score van Bavaria’s HolánDress (62%), een nieuwe creatie uit Lieshout die eveneens geregeld op tv te bewonderen was. Duidelijk bekender dan gemiddeld zijn eveneens Lidl’s Je WK start bij Lidl, de Toi Toi Tooi van Plus en de WK Aftrapweken van Mediamarkt.

Balls for Brasil van Intersport meest gewaardeerd
Ondanks al dat mediageweld wordt de veel minder bekende WK actie van Intersport, Balls for Brasil, door de consument het meest gewaardeerd. Bij inlevering van een oude voetbal kreeg men bij deze sportketen een voucher á € 5,- voor een nieuwe bal plus een donatie van € 1,- aan More2Win, een organisatie die kinderen in de favelas ook de kans wil bieden om te sporten. De inhaker is kraakhelder en volstrekt transparant, en de link met het goede doel (voetballen voor arme kinderen faciliteren) op de ‘plaats delict’ (de favelas) maakt hem rond & af. Een respondent verwoordde het mooi: Nu winnen die mensen die nooit winnen.
De Hup Holland Hamsters van Albert Heijn staan op de tweede plaats in de ranglijst van meest gewaardeerde acties. Na het echec van de M/V Voetbalpool van 2012 revancheert de grootgrutter zich met weer een variant op de Wuppies. Nieuw is het dus niet, er is wel kritiek op de uitvoering (‘Ze zien er lelijk uit’) maar méér consumenten vinden het toch een leuke actie (‘Echt AH’) die met name aantrekkelijk is voor kinderen.
Op de derde plaats staat de merkwaardige, niet ronde dus weinig functionele maar wel weer grappige M-ball, die simpelweg gratis verkrijgbaar was bij twee verpakkingen M&M’s.

Bierbrouwers dominant in de Top 10
Gewoontegetrouw zijn bierbrouwers dominant in de top 10 van meest gewaardeerde WK activaties. Zo ook nu: Bavaria met de HolánDress, Heineken met de #sambaselfie, Jupiler met het gratis supportersshirt en Grolsch met zijn minibar worden alle goed gewaardeerd. De verschillen tussen deze vier acties zijn bepaald groter dan de overeenkomsten, maar bier en voetbal kijken zijn nog steeds onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daar horen dus goed gewaardeerde activaties bij, zelfs als dat variaties zijn op al langer bekende thema’s.

De Oranje Barometer Top 10
De complete top 10 van meest gewaardeerde acties ziet er dit jaar als volgt uit. Het betreft de totaalscore op basis van aantrekkelijkheid, vernieuwendheid, sympathie, passendheid bij merk en deelnamebereidheid.

Plus en Jumbo buiten de Top 10
De opvallendste afwezigen in deze lijst zijn zonder twijfel de Toi Toi Tooi van Plus en het Juichpak van Jumbo. Beide acties hebben een duidelijke vaste kern van fans, maar polariseren door hun campagnedragers ook meer dan de meeste andere inhakers. En dat verklaart hun gemiddeld genomen lagere posities. Daarnaast reageert bij het Juichpak een aanzienlijk deel van de consumenten teleurgesteld op het feit dat het pak al zo snel was uitverkocht. Zo kan succes zich ook tegen je keren.

Deelnamebereidheid stijgt
De inhaakoogst van het EK 2012 was kwalitatief schraal, maar dat geldt niet voor de acties van dit jaar. Als we alle evaluaties nu sommeren, dan ligt de waardering voor het aanbod op hetzelfde niveau als gemiddeld in de EK’s en WK’s vanaf 2006. Op het aspect vernieuwing is er echter sprake van een plus van zo’n 5%, en de deelnamebereidheid ligt in die vergelijking zelfs zo’n 8% hoger. Voorafgaand aan de eerste WK-wedstrijd had ruim een kwart (28%) dit jaar al aan een actie meegedaan, de hoogste score sinds 2006. Inderdaad, een aantal adverteerders was er dit jaar vroeg bij. Maar minstens zo belangrijk: veel consumenten vinden het nog steeds leuk zo niet ‘gezellig’ om positief te reageren op een inhaker.

lees verder
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter